Webos

Vereniging voor de West-Vlaamse Boomkwekerij en Sierplanten sector

Wie zijn wijWat doen we

Wie zijn we?

Wij zijn een beroepsorganisatie voor mensen uit de boomkwekerij en sierplanten sektor in West-Vlaanderen.

Het ledenbestand bestaat vooral uit producenten van heesters, coniferen, sierbomen, laanbomen, rozen, klimplanten, bosgoed, vaste planten, kruiden, heideplanten, terrasplanten, waterplanten, bodembedekkers, kleinfruit, fruitbomen en uitgangsmateriaal (stekken en plantgoed) en dit zowel gekweekt in potten als in de vollegrond.

Daarnaast maken de toeleveranciers voor de boomkwekerij, de groothandels in planten, de tuinbouwscholen en de onderzoeksinstellingen ook deel uit van de vereniging.

AVBS

Als vereniging is Webos aangesloten bij het AVBS (Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt), een overkoepelende organisatie die onderdeel is van de Belgische Boerenbond.

Via deze overkoepeling slaagt Webos er in mee te helpen aan de ontwikkeling van een overheidsbeleid, waarbij onze ondernemingen in een goed ondernemingsklimaat kunnen werken, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en het milieu.

Wat we doen?

Netwerken

Een eerste doelstelling is het bij elkaar brengen van telers van tuin- en terrasplanten en de contacten tussen de diverse telers te verstevigen.

Hiervoor organiseert Webos studieavonden over diverse onderwerpen die de sector aangaan, zowel op het vlak van teelttechniek, plantenkennis, techniek en milieu als op bedrijfseconomisch vlak o.a. in verband met personeel, trends, marketing, wetgeving, enz… Elk jaar organiseren wij ook een studiereis in het buitenland om de evoluties in het buitenland op te volgen.

Op onze jaarvergadering nemen wij ook eens de tijd om bij een gezellige maaltijd onze werking samen te vatten en informeel één en ander bij te praten. Hiervoor werken wij samen met onze vrienden Webos- tuinaannemers.

Beleid

Een andere belangrijke taak ligt voor ons weggelegd in het mee helpen sturen van het overheidsbeleid.

Onze overkoepelende organisatie, het AVBS (Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt) doet de onderhandelingen met de verschillende instanties van de overheid en andere Belgische en Europese organisaties.

In de voorbereiding tot deze onderhandelingen dragen wij ons steentje bij en proberen wij een stempel te drukken op het beleid.

Onderzoek

Daarnaast is de ondersteuning en het richting geven van wetenschappelijk en praktijk- onderzoek een taak waaraan wij veel belang hechten, alsook het overbrengen van de resultaten van dit onderzoek naar onze leden.

Onderwijs

Als laatste willen wij ook het contact met het onderwijs goed onderhouden. De jeugd is immers ook onze toekomst.

Goed opgeleide mensen zijn onontbeerlijk om onze sector in stand te houden!

Bekijk ons jaarprogramma

Jaarlijks worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd zoals bedrijfsbezoeken en lezingen. Ontdek via onderstaande knop wat er op de planning staat voor dit jaar.