WEBOS : Vereniging voor de WEstvlaamse Boomkwekerij Sector


Update Webos in Beeld (Nieuwjaarsfeest 7 februari 2020)-->  • Webos – Vereniging voor de Westvlaamse Boomkwekerijsector -  is een beroepsorganisatie voor mensen uit de boomkwekerijsektor in West-Vlaanderen.


  • Het ledenbestand bestaat vooral uit producenten van heesters, coniferen, sierbomen, laanbomen, rozen, klimplanten, bosgoed, vaste planten, kruiden, heideplanten, terrasplanten, waterplanten, bodembedekkers, kleinfruit, fruitbomen en uitgangsmateriaal (stekken en plantgoed) en dit zowel gekweekt in potten als in de vollegrond.

    Daarnaast maken de toeleveranciers voor de boomkwekerij, de groothandels in planten, de tuinbouwscholen en de onderzoeksinstellingen ook deel uit van de vereniging.


  • Als vereniging is Webos aangesloten bij het AVBS (Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt), een overkoepelende organisatie die onderdeel is van de Belgische Boerenbond.

    Via deze overkoepeling slaagt Webos er in mee te helpen aan de ontwikkeling van een overheidsbeleid, waarbij onze ondernemingen in een goed ondernemingsklimaat kunnen werken, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en het milieu.


Real Time Analytics