Nieuws Actua Webos
 
    Actua 1 -jaargang 1 - Week 1, woensdag 1 januari 2014
   

Jaarfeest met STIJL

Voorwoord
Het Webos bestuur wenst zijn leden, sponsors en sympathisanten een fantastisch en groeizaam 2014.
Meteen vliegen we erin en ontvang je hierbij de eerste Webos Actua, de nieuwe nieuwsbrief waarmee Webos je wil informeren. Een korte mail voor wie niet veel tijd heeft, en wie meer wil lezen kan op de site de hele Actua lezen om zo verder geïnformeerd te zijn.
We hopen hiermee onze leden vlug te kunnen informeren en nuttige info brengen via het moderne infokanaal : email. Alvast dank bij voorbaat voor jullie vertrouwen in onze vereniging en tot op ons Jaarfeest 7 februari 2014, met stijl.

Terug naar omhoog.
Tewerkstelling

Niettegenstaande het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden weinig goed nieuws met zich meebrengt voor onze sector, hebben wij toch ook goed nieuws. Er is immers overeengekomen dat het Koninklijk Besluit dat de seizoensarbeid regelt in een wettekst gegoten wordt. Hierdoor krijgen onze bedrijven binnenkort veel meer rechtszekerheid als het over seizoenarbeid gaat. Dan moet er niet meer bij elke cao-onderhandeling opnieuw onderhandeld worden over het behoud van het systeem.

Terug naar omhoog.
Vanuit het PCS

PCSHet onderzoeksprogramma voor 2014 werd in het Technisch Comité besproken.
Volgende thema's komen aan bod:
Water- en meststoffenbalans in de containerteelt
Binnen dit thema is het de bedoeling na te gaan of er door gebruik te maken van bladbemesting een mogelijkheid bestaat om de nutriëntenuitspoeling verder te reduceren.
Uit voorgaande proeven blijkt dat er bij het begin van de teelt vaak veel uitspoeling plaatsvindt doordat de beworteling van het substraat nog niet optimaal is op het moment dat de nutriënten beschikbaar komen.

Inventarisatie bodemtoestand in boomkwekerij
In 2014 worden verder gewasstalen genomen ter bepaling van de nutriëntenopnames. Vanaf 2014 wordt ook de mogelijkheid bekeken om een aantal bijkomende items in het onderzoek op te nemen zoals o.m. alternatieve grasmengsels in de laanboomkwekerij, oediening van organische stof onder vorm van materialen met hoge C-inhoud (hoog C/N) en gefractioneerde toediening van organische stof.

Bodemvruchtbaarheid
In het eerste deel van dit onderzoek waar het effect van enkele bodemverbeterende middelen nagegaan wordt, zullen de beuken dit najaar gerooid worden. Volgende voorjaar wordt een gelijkaardige proefopstelling aangeplant met Carpinus betulus 1+0 omdat dit gewas minder structuurgevoelig en zeker ook economisch belangrijk is. In een tweede deel zal nagegaan worden wat de gevoeligheid van bepaalde gewassen t.o.v. het gebruik van compost is. Op de compost zal een analyse uitgevoerd worden naar C/N- verhouding, zouten, chloor,…

Geïntegreerde teelt
Op het perceel IPM laanbomen op het PCS wordt verder gemonitord en worden nieuwe schadedrempelproeven aangelegd. Mede gecoördineerd vanuit het ADLO-IPM project worden demoproeven aangelegd op een aantal boomkwekerijen.

Waarnemings- en waarschuwingssysteem 2014
Ieder lid zal in 2014, na ontvangst van de betaling voor het lidmaatschap W&W, een digitaal logo met jaaraanduiding ontvangen en een attest waarmee ze kunnen aantonen dat men lid is van W&W dat betreffende jaar. Dit kan gebruikt worden voor digitale en niet digitale communicatie, bvb. website, catalogus,…
In 2014 worden geen cursussen voorzien maar zal er eerder thematisch gewerkt worden rond IPM, de uitbouw van een App,… Via de actua's zal er meer fundamentele info verspreid worden zoals bv. Over de resistentiegroepen, de werking van bepaald producten (systemisch of niet ed.) , … Ook het gebruik van de poster met erkende middelen zal verder verspreid worden. Het voorstel werd ook gedaan om fytoweb gebruiksvriendelijker te maken. De parasieten buxusmot en klimopkever worden in 2014 opgenomen in W&W.

Proeven ADLO-PCS 2014
Hoe deze werking zal verlopen, is nog niet duidelijk aangezien Ir. Frans Goossens volgend jaar met pensioen gaat. In de veronderstelling dat de werking verder zal verlopen zoals voorheen werden een aantal proeven naar voor geschoven.

Syntheserapporten
De brochure afdekmaterialen wordt in 2014 afgewerkt.

Diverse activiteiten en opportuniteiten
Hierbij zal vooral het voorkomen van specifieke opportuniteiten doorslaggevend zijn. Dit najaar wordt de vorstproef met verschillende vorstwerende doeken uitgevoerd.

GEP proeven voor erkenning
Binnen de afdeling boomkwekerij wordt een nieuwe proef ter bestrijding van Cylindrocladium buxicola gepland, alsook een fytotoxproef met diverse gewas-beschermingsmiddelen.

Werking Afdeling Groen
Konijnenvraat is niet alleen een probleem in de boomkwekerij maar evengoed in openbaar groen.
De huidige proeven zullen verder opgevolgd worden en eventueel uitgebreid worden met andere thematische benaderingen.
Daarnaast zal er gebruikswaarde-onderzoek gebeuren en is er een samenwerking met de gemeente Destelbergen bekomen, waar ondermeer nieuwe bomenveredelingen (van het enthoutpark) praktijkgericht gedemonstreerd en opgevolgd zullen worden.

Toepassing middelen, efficiëntiestudies in opdracht van bedrijven
Nieuwe proeven kunnen worden uitgewerkt in functie van binnenkomende vragen van firma's en opportuniteiten binnen lopende projecten.

Projecten
Het IWT- project 'Sense-IT Sierteelsector' werd vorig jaar niet goedgekeurd omwille van een te breed doelpubliek. Dit project zal herwerkt worden en wellicht niet echt boomkwekerij gericht meer zijn. Toch zullen er vanuit de resultaten van dit project toepassingen in de boomkwekerij kunnen geformuleerd worden.

Er wordt een nieuw IWT-project 'Anthrosols' uitgewerkt met als doel het maaisel en de plaggenbodems, die beschikbaar komen door het aanleggen van natuurgebieden, te integreren in de hedendaagse bedrijfsvoering. Voor de sierteelt worden er mogelijkheden gezien in zowel de vollegrondculturen ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid als in de containerteelt als substitutie van veen.

Naar de VLM toe werden een aantal onderzoeksthema's overgemaakt met in het bijzonder de vraag om verder onderzoek te kunnen doen naar gewasopnames. Dit project zal er echter niet komen vanwege de te beperkte doelgroep.

Er wordt aan een IWT VIS project rond verticaal groen gewerkt in samenwerking met een aantal bouwfirma's.

Terug naar omhoog.
Webos Jaarfeest met STIJL

Graag nodigen wij U en uw partner uit voor ons

JAARFEEST met STIJL !

Gella vertelt global stories…

Gella Vandecaveye 'has gone global', en komt ons nu met enige literaire vrijheid haar reisverhaal vertellen in woord en beeld. U wilt toch ook alles weten over 1 jaar exploratietocht door het platteland van Azië, de ontmoeting met Russische Premier Poetin en Zijne Hoogheid, de 14de Dalai Lama, het opgepakt worden door de Chinese politie in Tibet, het leven bij etnische minderheden en zeldzame stammen…
Het reisboek van Gella kunt u eventueel aankopen als souvenir.

Dank zij tussenkomst van Webos bieden wij u deze goed gevulde avond aan voor slechts 30 Euro per persoon
(Te betalen bij Regine aan de deur).

Genoeg redenen om erbij te zijn ! Van harte welkom !

Wanneer : Vrijdag 7 februari 2014 vanaf 19.00 u.
Waar : Feestzaal Ruytershove, Manegemstraat 37, 8870 Izegem. (>Routebeschrijving) (Ingang langs de zijkant!!!)

Inschrijven voor zaterdag 1 februari 2014!!!

Inschrijven Jaarfeest met Stijl.

Jaarfeest met STIJL

 
Volg Webos op het Facebook.
Barenbrug Belgium NV Groot in Gras.
Braecke Potgronden BVBA Uw kweekbehoeften centraal.
Compo Benelux NV
Lens Roses de meest waardevolle tuinrozen.
Dirk Waelkens Boomkwekerij Ontdek het mooiste groen van elk seizoen.
Willaert Boomkwekerij NV De groensector dienen van A tot Z.
 Habo Begium “Wat u nergens kan vinden, vraag het aan HABO, zij vinden het voor u.”
 DCM NV ... uw groene partner.
 Disaghor NV Onze kennis is uw profijt.
 Everris International Driven by innovation Inspired by nature.
 Klasmann-Deilmann Belgium N.V. we make it grow.
 Floramedia Belgium n.v. Leverancier van grafische producten  voor de ‘groene’ markt.
 Orgamé Organische meststoffen met respect voor de natuur.
Vabi (Vrij Agro-en BiotechnischInstituut) voor een levendige toekomst!
Webos Boomkwekers Homepage
   
Sierplanten Devriese
   
Nick De Meester    
     
     
 
  Credits: Ontwerp-Layout Geert | Tekst: Dirk, Geert  
  Contact | Adverteren | Home |