Doelstelling


 • Een eerste doelstelling is het bij elkaar brengen van telers van tuin- en terrasplanten en de contacten tussen de diverse telers te verstevigen.
  Hiervoor organiseert Webos studieavonden over diverse onderwerpen die de sector aangaan, zowel op het vlak van teelttechniek, plantenkennis, techniek en milieu als op bedrijfseconomisch vlak o.a. in verband met personeel, trends, marketing, wetgeving, enz…
  Elk jaar organiseren wij ook een studiereis in het buitenland om de evoluties in het buitenland op te volgen.
  Op onze jaarvergadering nemen wij ook eens de tijd om bij een gezellige maaltijd onze werking samen te vatten en informeel één en ander bij te praten.
  Hiervoor werken wij samen met onze vrienden Webos- tuinaannemers.


 • Daarnaast is de ondersteuning en het richting geven van wetenschappelijk en praktijk- onderzoek een taak waaraan wij veel belang hechten, alsook het overbrengen van de resultaten van dit onderzoek naar onze leden.


 • Een derde belangrijke taak ligt voor ons weggelegd in het mee helpen sturen van het overheidsbeleid.
  Onze overkoepelende organisatie, het AVBS (Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt) doet de onderhandelingen met de verschillende instanties van de overheid en andere Belgische en Europese organisaties. In de voorbereiding tot deze onderhandelingen dragen wij ons steentje bij en proberen wij een stempel te drukken op het beleid.


 • Als laatste willen wij ook het contact met het onderwijs goed onderhouden. De jeugd is immers ook onze toekomst. Goed opgeleide mensen zijn onontbeerlijk om onze sektor in stand te houden !
Real Time Analytics